Home Landelijke radio Geen Radio 227 en Concertzender op de kabel in Amstelveen

Geen Radio 227 en Concertzender op de kabel in Amstelveen

Concertzender en Radio 227 hoeven niet door Casema doorgegeven te worden op de kabel in Amstelveen. Die uitspraak heeft het Commissariaat voor de Media gedaan. De programmaraad Amstelveen wilde de zenders wel in het standaardpakket.

Casema stelde als eerste dat de programmaraad niet ontvankelijk zou zijn aangezien er te weinig leden waren tijdens de vergadering, namelijk vier. Volgens de programmaraad zijn er twee vacatures en was er een zieke. Het Commissariaat was echter van oordeel dat een advies van een programmaraad een advies conform de wet is, indien de vacatures de representativiteit van die programmaraad niet aantasten.

De gemeenteraad van Amstelveen acht een programmaraad met een omvang van zeven leden representatief. Met inachtneming van deze mediawettelijk ondergrens meent het Commissariaat dat twee vacatures de representativiteit van de programmaraad niet aantasten en daarmee ook niet de voortgaan van de werkzaamheden van dit orgaan.

Het Commissariaat oordeelt over de Concertzender dat Casema nog geen definitief standpunt heeft ingenomen over doorgifte aangezien zij nog in onderhandeling is met de zender.

Het Commissariaat heeft in eerdere uitspraken geoordeeld dat het niet beschikbaar stellen van een programma vergelijkbaar is met het niet kunnen regelen van de auteursrechten. Zonder die beschikbaarheid kan het advies niet opgevolgd worden. Aangezien Radio 227 bij emailbericht van 10 april aan de programmaraad meedeelt dat het programma niet beschikbaar is voor uitzending in Amstelveen en dit volgens het Commissariaat bij de zitting niet herroepen is, wijst het Commissariaat derhalve het verzoek om handhaving van het programma van radio 227 af.