Home Landelijke radio Geen ‘gedoogzone’ voor Etherpiraten

Geen ‘gedoogzone’ voor Etherpiraten

Minister Brinkhorst van Economische zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet van mening is dat er geen aparte frequentieruimte moet komen voor etherpiraten. De reden hiervoor is dat er te weinig ruimte is op de FM-band en dat er teveel juridische consequenties aan hangen.

Zo schrijft de minister: Het vergunningvrij toekennen van FM-frequentieruimte aan radiopiraten rechtsongelijkheid creëren. Zowel de huidige (niet-landelijke) commerciële radiostations, die nog recentelijk uitgebreid zijn onderworpen aan een vergelijkende toets (en in sommige gevallen aanzienlijke geldbedragen hebben betaald voor hun frequentie), als ook de (lokale) publieke radiostations zijn gebonden aan de nodige wet- en regelgeving. Zelfs als radiopiraten geen rol spelen op de lokale advertentiemarkt, waardoor sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie, zal de Staat kunnen worden aangesproken op deze ongelijke behandeling.

Het idee voor een ‘gedoogzone’ kwam in juni en werd gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer, vooral CDA’er Atsma was een groot voorstander. Minister Brinkhorst kreeg opdracht om de mogelijkheden te onderzoeken.