Home Landelijke radio Geen extra geld voor Regionale Omroepen in Zuid-Holland

Geen extra geld voor Regionale Omroepen in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland stelt geen extra geld beschikbaar voor de twee regionale omroepen, RTV West en RTV Rijnmond, die beide in grote financiële moeilijkheden verkeren, dit meldt de Haagsche Courant.

VVD-gedeputeerde Van Heijningen heeft dat woensdagavond gezegd in Provinciale Staten, tijdens een door de LPF aangevraagd spoeddebat over de problemen. “De nood is hoog”, stelde Van Heijningen vast, nadat hij eergisteren uitgebreid werd ingelicht door de directies van de beide regionale omroepen. “Per omroep is er een tekort van anderhalf tot twee miljoen euro”.

LPF-woordvoerder Dorsman schreef de financiële problemen toe aan slecht beleid bij West en Rijnmond. “Het zou vooral komen door teruglopende advertentie-inkomsten. Als je een tekort hebt van twee miljoen op een jaarbegroting van dertien miljoen euro, dan is dat 15 procent. Ik noem het mismanagement, als je niet goed weet te reageren op zulke gewijzigde omstandigheden. Hiervoor moeten we zeker geen zak met geld beschikbaar stellen. Wel moet gegarandeerd zijn dat de radiostations de hen toegewezen taak als rampenzender kunnen blijven uitoefenen.”

Gedeputeerde Van Heijningen verklaarde dat hij in het gesprek met de directies van de twee omroepen al had aangekondigd dat de provincie Zuid-Holland geen extra geld beschikbaar stelt, naast de normale jaarlijkse provinciesubsidies. “Ik ga dit financiële probleem niet oplossen. Dat is de eigen verantwoordelijkheid voor de beide omroepen. Ik wil wel meedenken over een oplossing.”

De gedeputeerde zei daarbij te denken aan een nauwere samenwerking tussen West en Rijnmond. Daarnaar komt een onderzoek. Van Heijningen wil daarmee tempo maken. Volgende week moet de onderzoeksopdracht klaar zijn.
Ondertussen heerst grote onrust onder het personeel van de twee omroepen. Intern circuleren plannen voor het schrappen van tientallen banen. Bij RTV West zou het gaan om opheffing van 25 van de 150 banen, bij RTV Rijnmond wordt gedacht aan het schrappen van 40 van de 150 banen.