Home Landelijke radio Frequentiekavel A7 in 2012 uitgegeven

Frequentiekavel A7 in 2012 uitgegeven


Het commerciële frequentiekavel A7 wordt in 2012 opnieuw uitgegeven. Al kan de nieuwe partij pas in oktober 2012 over het gehele pakket beschikken. Volgens het Agentschap Telecom is de zendmast in Smilde dan pas op z'n vroegst herbouwd. Tot die tijd zal een aantal frequenties uit kavel A7 nog ingezet worden om de bestaande ontvangstproblemen in het noorden van het land te verminderen.

"Zo wordt tegemoet gekomen aan de belangen van de bestaande publieke en commerciële vergunninghouders en hun luisteraars", meldt het Agentschap. "Tegelijkertijd betekent het dat een nieuwe partij niet tot de herbouw en ingebruikname van de zendmast hoeft te wachten om tot de landelijke radiomarkt toe te treden. De nieuwe vergunninghouder kan meteen aan de slag met de frequenties die nog beschikbaar zijn en krijgt, zodra mogelijk, de overige frequenties ook tot zijn beschikking."

Minister Verhagen van Economische Zaken beraadt zich over de condities waaronder kavel A7 wordt uitgegeven. Naar verwachting start de consultatie van de aanvraagregeling en de ontwerpvergunning voor kavel A7 en de daaraan gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep in het voorjaar van 2012. Het oude kavel van Arrow Classick Rock is al sinds maart 2009 niet in gebruik.

Kavel A7 is, zoals het straks wordt verdeeld, wel wat gewijzigd ten opzichte van het oude kavel. Voor kavel A7 moet 21,9 miljoen betaald worden.