Home Landelijke radio ‘Etherflits’ uitgebreid naar Brabant en Gelderland

‘Etherflits’ uitgebreid naar Brabant en Gelderland

Het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische zaken gaat het project ‘Etherflits’ uitbreiden naar Brabant en Gelderland. Dat heeft het Ministerie laten weten. ‘Etherflits begon op 12 maart 2003 en houdt in dat het agentschap op een andere wijze het illegale gebruik van FM omroep frequenties tegengaat. Voorheen werd de nadruk voornamelijk gelegd op het voorkomen en verhelpen van storingen, bij deze actie ligt de nadruk op het tegengaan van illegaal uitzenden. Het project richtte zich in eerste instantie op illegaal frequentiegebruik in Noord-oost Nederland. In dit gebied is namelijk gebleken dat het percentage illegaal gebruik van de ether het hoogst is. Deze week echter heeft Agentschap Telecom in het kader van de actie Etherflits een uitstapje gemaakt naar de provincies Gelderland en Brabant.

Metingen van Agentschap Telecom in het kader van Etherflits, wijzen uit dat het illegaal gebruik van de ether is afgenomen met 70 procent. Een groot succes, maar nog niet voldoende. Juist daarom richt Agentschap Telecom zich nu ook op de provincies Gelderland en Brabant, waar tot vorige week in ieder geval nog drie grote zenders actief waren. Met de inbeslagneming van de apparatuur bij deze drie grote zenders in Arnhem, Schijndel en Groesbeek, heeft Agentschap Telecom opnieuw succes geboekt.

Met de opsporing van de illegale zenders en de inbeslagneming van zendapparatuur verwacht Agentschap Telecom dat er een eind is gekomen aan de storing, die de zenders veroorzaakten op de uitzendingen van legale omroepen. Deze storing was niet alleen onaanvaardbaar voor de betalende partijen, maar zorgde ook voor problemen bij de metingen, die het agentschap verricht in het kader van een belangrijk onderzoek.

Naast de inbeslagneming van de apparatuur, zal de Officier van Justitie een boete eisen, die kan oplopen tot 1100 euro. Tevens wordt een bestuursrechtelijke last onder dwangsom opgelegd door Agentschap Telecom. Dit houdt in dat bij een herhaling van de overtreding, er een bedrag van 2250 euro dient te worden betaald per geconstateerde overtreding, per week. Deze last onder dwangsom heeft als doel om herhaling van de overtreding te voorkomen.