Home Landelijke radio Eén organisatie voor beleid en structuur van de regionale omroepen

Eén organisatie voor beleid en structuur van de regionale omroepen

De dertien regionale omroepen krijgen één concessiehouder, die de verantwoordelijkheid krijgt voor het algemeen beleid en de strategie. De redacties van de omroepen blijven autonoom functioneren. Dat zijn staatssecretaris Sander Dekker en de omroepen met elkaar eens geworden.

Dekker omarmt het overgrote deel het plan dat de regionale omroepen eerder dit jaar hebben ingediend. Hierin schetst de sector hoe ze slagvaardiger en innovatiever wil opereren in het snel veranderend medialandschap. Daarnaast vangt de sector met het harmoniseren en centraliseren van techniek en overhead de taakstelling van 17 miljoen uit het regeerakkoord van Rutte 2 goeddeels op.

Het wetsvoorstel dat de staatssecretaris eerder naar de Tweede Kamer stuurde zal met een Nota van Wijziging worden aangepast. De Tweede Kamer zal de nieuwe Mediawet naar verwachting half oktober behandelen.