Home Landelijke radio Drie omroepen negeren cao

Drie omroepen negeren cao

publieke omroepen Max, Llink en BNN houden zich niet aan de omroep cao. Ze zetten meer tijdelijke contractanten in dan toegestaan. Dat concludeert beroepsorganisatie NVJ na een inventarisatie. De omroepen is gevraagd de regels alsnog na te leven. In de omroep cao is een regeling opgenomen die tot doel heeft het aantal tijdelijke contracten te maximeren. Deels afwijken van de regeling mag na toestemming van de ondernemingsraad (OR).

De verhouding vast en flexibel personeel dient voor 1 mei van elk jaar aan de bonden te worden gerapporteerd. Aanvankelijk hadden negentien omroepen niet gerapporteerd, vijf omroepen de toestemming OR niet ingezonden, en weken zes omroepen van de cao af.

Inmiddels zijn wel alle overzichten binnen en blijken BNN, Llink en Max zich niet aan de afspraken te houden. De AVRO toegezegd per 1 oktober de percentages zodanig aan te passen dat zij (alsnog) aan de cao voldoen.