Home Landelijke radio Doelstellingen van publiek radio bekend gemaakt

Doelstellingen van publiek radio bekend gemaakt

De Publieke Omroep heeft haar doelstellingen voor de komende jaren gemaakt. Dit is te lezen in de meerjarenbegroting 2005-2009 van de Publieke Omroep. In de begroting staan de doelstellingen van de Publieke omroep. Daar in staan ook de te verwachten luistercijfers die ze willen halen.

Radio 1 moet in 2005 een marktaandeel halen van 9.0 procent, in 2007 moet dit nog steeds 9.0 zijn. Voor Radio 2 liggen deze marktaandelen op 11.0 procent (2005) en 12.0 procent (2007). 3FM moet naar 6.5 procent (2005) en 7.5 procent (2007) en Radio 4 (+ Concertzender) naar 2.5 procent. 747 AM moet naar 1.0 procent (2005) en 1.5 procent in 2007. Hiermee komt het totale marktaandeel voor de publieke omroep in 2005 te liggen op 30 procent en in 2007 op 32.5 procent.

De stations hebben daarvoor ook een aantal doelstellingen bedacht. Hieronder een overzicht daarvan:

Radio 1
Vervroegen avondeditie Radio 1 Journaal.
Elk programma moet op elk moment van de dag onderbroken kunnen worden voor het laatste nieuws.
Nieuwe vormgeving ontwikkelen
Gemeenschappelijke uitzendlocatie

Radio 2
Gezamenlijke muzieksamenstelling.
Gemeenschappelijke uitzendlocatie.
Intensiveren samenwerking met televisie en internet, naast de Top 2000 zal met meerdere televisieprogramma’s worden samengewerkt.

Radio 3FM
Invoering horizontale programmering in enkele tijdvakken in het weekend.
Hoeveelheid gesproken woord wordt fors teruggebracht. Per tijdvak zijn concrete percentages afgesproken. (om de nadruk te leggen op het muziekstation)
Opleiden nieuwe dj’s die zich in dienst stellen van het muziekformat.
Doelgroep wordt 17 tot en met 35 jaar. Muziekprofiel en vernieuwing presentatie worden op die groep toegespitst.(realisatie 2007)

Radio 4
Toetsing nieuwe vormgeving in 2de helft 2005. Herkenbaarheid moet zijn toegenomen.
Late-Night blok: Verzorgd door NPS, VPRO en TROS, met één gezamenlijke redactie.
Minder omroepen op de zender en meer samenwerking.

747 AM
De dagelijkse programma’s in de ‘eigen taal’ worden omgevormd tot weekmagazines.
Mede door de ontwikkeling van een nieuw format voor Radio 4 krijgt de
VPRO een heel eigen blok in de avonduren op 747AM.

Verder is ook nog duidelijk geworden dat de resterende capaciteit in de DAB-multiplex van de landelijke publieke omroep wordt bestemd voor het uitzenden van een nieuwscarrousel.