Home Landelijke radio Derde van de lokale omroepen in financiële problemen

Derde van de lokale omroepen in financiële problemen

Bijna een derde van de lokale omroepen verkeert financieel in een ‘zorgelijke’ situatie. Dit concludeert het Commissariaat voor de Media op basis van de financiële jaarstukken van de lokale media-instellingen over 2011.

Het grootste probleem is de liquiditeit van de omroepen. Hier heeft 22,1 procent van de omroepen problemen mee. De Olon verwacht dat er in de toekomst meer geld nodig is om te overleven. De kosten om bereikbaar en vindbaar te blijven zullen volgens de Olon verder toenemen. De belangen behartiger van de lokale omroepen is van mening dat versterking van de positie van de lokale media-instellingen niet alleen op individueel niveau zou moeten worden aangepakt, maar dat er winst is te behalen door samenwerking met andere media-instellingen of uitgevers. Schaalvergroting en verdere professionalisering van de sector kunnen eveneens bijdragen aan toekomstbestendige en financieel gezonde omroepen.

Naast de stijgende kosten zijn de bezuinigingen van veel gemeenten op de lokale omroep ook een probleem. Het Commissariaat constateert dat veel gemeenten bij hun bezuinigingen de plaatselijke omroep niet ontzien. Zij gebruiken daarvoor het argument dat het normbedrag van 1,30 euro per woonruimte 'niet bindend' is. Diverse rechtbanken hebben wel aangegeven dat dit besluit goed gemotiveerd moet zijn. De gemeentelijke bekostigingsplicht is vastgelegd in de Mediawet. Die bepaalt dat het college van B en W zorgt voor de bekostiging als de gemeenteraad positief heeft geadviseerd over een aanvraag. Wel moeten de omroepen hun subsidie aanvraag voldoende motiveren.

Volgens Hans Disch van de Olon is naast de slechte financiële positie ook de kwaliteit van de omroepen een probleem. Tegen BN DeStem zegt hij "Er is een hele grote groep die geen goed product aflevert."