Home Landelijke radio David de Jong wil Kink FM redden via ledenvergadering Vereniging Veronica

David de Jong wil Kink FM redden via ledenvergadering Vereniging Veronica


Mediajournalist David de Jong is een actie gestart om Kink FM te behouden. Tijdens een ledenvergadering van de Vereniging Veronica wil hij een motie indienen die daarin voorziet. Vereniging Veronica is eigenaar van V-Ventures BV, de commerciële tak van de Vereniging Veronica. V-Ventures is eigenaar van Kink FM. Eind juni maakte het bedrijf bekend dat per 1 oktober de stekker uit Kink FM wordt getrokken.

"Het einde is vooral ingegeven door een doelstelling die op winstoogmerk is gebaseerd; en ging daarnaast uit van een onmogelijkheid om een FM-kavel te verkrijgen", zo stelt De Jong. Heeft heeft op Facebook een groepspagina opgezet met daarop een oproep om naar vergadering te komen. 109 mensen hebben dat inmiddels gedaan.

Stationmanager Jantien van Tol van Kink FM is niet betrokken bij de actie. Ook andere medewerkers van het radiostation wisten niks van de actie.
 
De hele motie:
 
De leden van Vereniging Veronica, bijeen in vergadering van 13 september 2011 te Hilversum,
 
Overwegende dat
– Vereniging Veronica erfgenaam is van een rijke radiohistorie
– De radiozender op 1 oktober 1995 op uitdrukkelijk verzoek van Vereniging Veronica van start is gegaan op initiatief van toenmalige Veronicanen Jan Hoogesteijn en Rob Stenders
– Vereniging Veronica sinds 2 december 1996 (controlerend) eigenaar is van Kink FM
– Dit sinds 2010 is ondergebracht bij dochter V-Ventures BV
– Vereniging Veronica an sich als vereniging geen commercieel, maar een maatschappelijk doel nastreeft ten behoeve van haar leden
– Kink FM sinds 1995 in feite een maatschappelijk doel nastreeft om de betere kwaliteitsmuziek (pop en rock), nieuwe muziek en andere vormen van daarbij behorende culturen te brengen; dit wordt via het hoofdkanaal, en daarnaast via de themakanalen Kink X-Rated, Kink Classics en Kink Aardschok gerealiseerd.
– Er geen ander radiostation bestaat in Nederland die deze variatie brengt
– Kink FM voor luisteraars uniek is in haar soort en daadwerkelijk een doelgroep bedient via onder andere de kabel, internet, satelliet, IPTV en smartphones
– De beslissing van V-Ventures om Kink FM te staken per 1 oktober voornamelijk gebaseerd lijkt te zijn op de eis tot winstgevendheid
– Vereniging Veronica vanaf 1996 de ambities van Kink FM elk jaar heeft gesteund, ook in de wetenschap dat langdurig geen etherfrequenties verworven konden worden
– Het FM-kavel A7 niet is verdeeld van overheidswege; en er wellicht nog mogelijkheden bestaan dat bij een verdeling alternatieve/kwaliteitsmuziek alsnog een kans krijgt
– Ook zonder FM-bereik Kink FM via andere platforms maatschappelijk haar nut de afgelopen 16 jaar bewezen heeft
– De overheid in heeft gezet op digitalisering via de ether en daardoor meer ruimte komt voor een pluriformer aanbod
– Vereniging Veronica een aantal non-profit activiteiten ondersteunt
 
Spreekt als haar mening uit dat:
– Kink FM een maatschappelijke functie vervult en daarmee buiten het publieke bestel uniek in haar soort is
– Kink FM de onherroepelijke steun van Vereniging Veronica verdient
– Kink FM inclusief themakanalen ook na 1 oktober 2011 voortgezet dient te worden
– Er een plan van aanpak dient te komen waarin bezien wordt hoe Vereniging Veronica direct Kink FM (Kink FM Beheer BV) onder haar hoede kan nemen (zonder tussenkomst van V-Ventures BV), welke distributievormen een toekomst kunnen geven voor Kink FM waarbij een toekomst met en zonder FM onderzocht wordt
 
En verzoekt het bestuur van Vereniging Veronica dit uit te voeren en bij de ledenvergadering van 2012 een plan voor continuïteit van Kink FM te presenteren.
en gaat over tot de orde van de dag.