Home Landelijke radio B&W Amersfoort wil fusie RTV Eemstad en Omroep Amersfoort

B&W Amersfoort wil fusie RTV Eemstad en Omroep Amersfoort

Het college van Burgemeester en Wethouders van Amersfoort wil het Commissariaat voor de Media adviseren de zendmachtiging voor de lokale omroep in Amersfoort en Leusden voorlopig te verlenen aan Omroep Amersfoort. Daar naast wil het college dat Omroep Amersfoort en RTV Eemstad gaan onderhandelen om vóór eind een maart nieuwe omroeporganisatie te vormen. Die besprekingen staan onder leiding van oud NOS-directeur Ed van Westerloo.

Het tekort van 36.000 euro dat de omroep nu heeft wil de gemeente bijpassen. Daarnaast wil het college een deel betalen van de 380.000 euro die de omroep nodig zegt te hebben om nieuwe apparatuur aan te schaffen.

Het Commissariaat voor de Media heeft de gemeenteraden van Amersfoort en Leusden gevraagd advies uit te brengen over de zendmachtiging voor de lokale omroep in Amersfoort en Leusden. Voor die zendmachtiging hadden zich twee aanvragers aangemeld: Vereniging de Stadsomroep Amersfoort (Omroep Amersfoort)) en stichting RTV Eemstad. Vanwege de continuïteit kiest het college nu voor Omroep Amersfoort. Het college merkt bovendien op dat het bereik van Omroep Amersfoort hoger is dan het gemiddelde bereik van de lokale publieke omroep in Nederland. “Omroep Amersfoort heeft laten zien met haar uitzendingen het publiek in Amersfoort in voldoende mate aan te spreken. Het bereik van zowel de radio- als televisieprogramma’s is de laatste jaren gestegen tot ruim boven de afgesproken prestaties.”

Toch vinden de burgemeester en wethouders dat de aanvraag van RTV Eemstad voor de zendmachtiging ambitie toont. “Het programmabeleid laat zien dat men vernieuwende ideeën in huis heeft. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan heeft door haar samenstelling een goede voeling met de Amersfoortse samenleving en toont betrokkenheid bij het inhoudelijk functioneren van de organisatie.”

Het college zou het liefst in december een subsidiebeschikking willen afgeven aan de rechtsopvolger van Omroep Amersfoort en Stichting Eemstad RTV. Is die er niet dan wil het college nadere voorwaarden verbinden aan de subsidiëring van Omroep Amersfoort. Die voorwaarden zouden moeten gaan over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de bestuursvorm. Ook zal de inzet van de omroep om samenwerking met Eemstad RTV te bewerkstelligen, uitdrukkelijk betrokken worden bij de voorwaarden voor subsidieverstrekking. [Stad Amersfoort]

Vorig artikelVoorzitter en vice-voorzitter van OR TROS stappen op
Volgend artikelEvers staat op bij Jan Smit