Home Landelijke radio BNN reageert kwaad op stuk in NRC

BNN reageert kwaad op stuk in NRC

BNN is woedend op het NRC Handelsblad, in haar berichtgeving van vandaag schreef de krant dat de omroep illegaal leden had geworven. Het NRC opende de krant vandaag met de suggestieve kop dat BNN ‘illegaal 7.000 jonge leden ronselt’.

Tijdens de Studie Beurs in Utrecht van 9, 10 en 11 oktober werd de bezoekers twee dagen lang de mogelijkheid geboden om gratis lid te worden van BNN. De betaling voor het eerste jaar werd door een derde op zich genomen. De bezoekers die de omroep wilden steunen zetten hun handtekening onder een positieve wilsverklaring, tekenden daarnaast een machtiging dat hun lidmaatschapsgeld voor het eerste jaar door Studie Beurs werd voldaan en waren op de hoogte dat het lidmaatschap tot wederopzegging werd afgesloten. Exact volgens de voorwaarden die aan een dergelijke constructie worden gesteld en die de Mediawet als zodanig omschrijft. BNN is zonder twijfel van mening zich integer en transparant te hebben opgesteld: naar de geworven leden, de pers en het Commissariaat voor de Media.

BNN is er van overtuigd dat zij, in haar strijd om voldoende leden te halen, de ruimte heeft genomen die de Mediawet en het Memorie van antwoord biedt. In deze toelichting staat dat een betaling door een derde is toegestaan en worden geen beperkingen gesteld aan aantallen. Overleg met het Commissariaat voor de Media heeft ons, en onze juristen, nog niet tot een ander inzicht gebracht.

Eerdere toepassingen van deze zelfde constructie, in 1998 en 2000, waarbij het lidmaatschap door een derde werd voldaan hebben destijds zonder problemen de toets der ledentelling doorstaan. BNN ziet het dan ook als een logische stap om ook bij de huidige ledenwerfcampagne voor een van haar vele acties gebruik te maken van de ruimte die de wetgeving biedt.

Voorzitter Gerard Timmer geeft aan ‘misselijk’ te worden van de woordkeuze die in het artikel in NRC wordt gebruikt en uit zijn onbegrip over de consequenties die de berichtgeving mogelijk heeft: “BNN is al weken vol overgave aan de slag om het benodigde aantal leden voor het einde van het jaar te behalen. Daarbij hanteren wij de kaders van de Mediawet. Dat is onze bijbel die aangeeft wat wel en niet is toegestaan. BNN kan en mag op dit moment geen slachtoffer worden van een wet die ogenschijnlijk een leemte in zich heeft”.

“Het zou zuur zijn als wij 7000 leden niet mee zouden mogen tellen omdat de berichtgeving rond deze actie suggereert dat er door ons wordt ‘geronselt’. De wijze waarop we in NRC worden afgeschilderd vind ik schandalig. Er lopen op dit moment tientallen ledenwerfacties om voor het einde van het jaar 50.000 nieuwe leden te werven, waarvan Studie Beurs er een was. De impact van de algehele campagne is in het land zeer groot. Dat heeft twee effecten: gelukkig worden er veel mensen lid, maar er melden zich ook tientallen buitenstaanders die zich in willen zetten BNN te helpen omdat zij vinden dat BNN niet mag verdwijnen. Nagenoeg alle aanbiedingen slaan we in de wind omdat we op eigen kracht ons draagvlak willen aantonen en dat lukt. Maar voor Studie Beurs en het door Hanegraaf gedane voorstel hebben we, een uitzondering willen maken, daar BNN zijn naam graag wil binden aan een evenement als Studie Beurs”.