Het aantal Nederlanders dat aangeeft bekend te zijn met DAB+ is dit jaar iets gestegen: naar 55 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het CBS. Vorig jaar gaf 53 procent van de Nederlanders boven de 12 jaar aan wel eens van DAB+ te hebben gehoord, in 2021 was dat 49 procent.

Vooral onder 65-plussers is de bekendheid gestegen. In de groep 65-75 jaar steeg die van 55 naar 59 procent en in de groep 75+ van 35 naar 39 procent. Onder de 65 jaar lijkt de bekendheid met de techniek – voor het ontvangen van digitale radio via de ether – te stagneren.

Het aandeel Nederlanders dat een DAB+-ontvanger in zijn of haar huis of auto heeft, laat de afgelopen vijf jaar een lineaire groei zien. Het percentage bedraagt nu 30 procent. Ruim tweederde van de Nederlanders heeft dus geen mogelijkheid om gebruik te maken van DAB+, laten de cijfers van het CBS zien. Als de lijn zich doortrekt, duurt het nog zo’n 25 jaar voordat heel Nederland een DAB+-ontvanger heeft.

Bezit en gebruik van DAB+

Opvallend is dat zowel de bekendheid van DAB+ als het bezit van een DAB+-ontvanger onder mannen een stuk hoger is dan onder vrouwen. Mogelijk wordt het cijfer over het bezit van een DAB+-ontvanger beïnvloed door de bekendheid van het bestaan ervan. Iemand kan bijvoorbeeld een DAB+-ontvanger in zijn auto hebben zonder dat te weten.

De luistercijfers van het Nationaal Media Onderzoek laten zien dat ook het gebruik van DAB+ nog geen vlucht neemt. Uit de meest recente maandcijfers van september 2023 blijkt dat 14 procent van alle radiobeluistering van DAB+ gaat, streaming is met 26 procent bijna twee keer zo groot en FM zit op 32 procent.