Home Landelijke radio 61 gegadigden voor etherfrequentie

61 gegadigden voor etherfrequentie

Bij het ministerie van OCW (Cultuur) zijn 61 aanvragen binnengekomen van bedrijven die een radiofrequentie willen. De frequenties worden opnieuw verdeeld aan de hand van een vergelijkende toets. Op 23 mei moet een onafhankelijke commissie haar advies uitbrengen aan de staatssecretaris.

Van de 61 aanvragen zijn er 21 gekomen voor de pakketten die zijn gereserveerd voor de landelijk commerciele radio. Veertien aanvragen daarvan zijn voor één van de vijf geclausuleerde pakketen en zeven organisaties melden zich voor een vrij pakket.

Onder de aanmeldingen bevinden zich naar alle waarschijnlijkheid ook alle landelijke stations die nu op de FM-band uitzenden. Onder andere Noordzee FM, Radio 10 FM, Radio 538, Yorin FM en Sky Radio. Veronica gaf aan om te kiezen voor het tv avontuur en niet te bieden op een fm-kavel.

Naast de negen landelijke frequenties zijn er ook nog 26 regionale frequenties en twaalf middengolf frequenties te verdelen.

Uiterlijk op 23 mei wordt er advies uitgebracht door de commissie aan de staatssecretaris van OCW en dan moet alles rond zijn op 1 juni.