Home Landelijke radio ‘Extra frequentieruimte voor FunX cruciaal’

‘Extra frequentieruimte voor FunX cruciaal’

FunX is met haar hoge bereik onder jongeren in de Randstad verantwoordelijk voor de verbetering van het bereik van de landelijke publieke omroep. Dat stelt de visitatiecommissie van de NPO in zijn advies aan de Raad van Toezicht van de NPO. In het visitatierapport wordt uitbreiding van frequenties voor FunX naar de G30-steden in Nederland cruciaal genoemd voor de verdere verbetering van bereik van de publieke omroep onder (allochtone) jongeren.

De commissie maakt verder melding van problemen met het huidige kijk- en luisteronderzoek dat steeds minder aansluit bij de demografie in Nederland. Ondanks herhaald aandringen van het ministerie van OCW zijn de kijk- en luisterpanels nog steeds niet representatief samengesteld. Het zou het onderzoeksbureau Intomart Gfk niet lukken om (allochtone) jongeren te motiveren voor deelname aan het onderzoek. Anderen wijten het aan onwil binnen de radiobranche uit vrees voor verschuivingen in de marktverhoudingen en reclamebudgetten, aldus de visitatiecommissie.

Minister Plasterk heeft de gehele mediabranche opgeroepen zijn verantwoordelijkheid te nemen in de verbetering van de kwaliteit van het mediaonderzoek in Nederland. Verder bekijkt de minister in overleg met staatssecretaris Heemskerk of er extra frequentieruimte mogelijk is voor de multiculturele jongerenzender. Voor de zomer wordt uitsluitsel verwacht.

Uitbreiding van etherfrequenties is een sterke wens van de FunX-organisatie die in opdracht van de NPO al wel landelijk op de kabel uitzendt. “Het aanhoudende succes van FunX in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht rechtvaardigt onze claim op frequenties. We struikelen in Nederland over de mensen die zich zorgen maken over de betrokkenheid van de stadsjeugd bij samenleving en arbeidsmarkt. FunX wil graag dat die zorgen worden omgezet in daadkracht. We laten dag in dag uit zien dat er behoefte is aan een modern en innovatief radioproduct, dat Nederlandse jongeren betrekt bij het mediabestel. We vinden dan ook dat we overal te ontvangen moeten zijn en dat ons publiek gewoon mee moet doen in het luisteronderzoek. Het is prettig dat de visitatiecommissie op dezelfde lijn zit”, aldus directeur Willem Stegeman.

Volgens FunX heeft de commerciële radiobranche heeft bij de politiek tot dusver een succesvolle lobby gevoerd tegen uitbreiding van FunX naar een landelijke omroep en heeft de groei van het station weten te verhinderen.