Home Landelijke radio Zenderbouwers werken samen aan Zerobasefrequenties

Zenderbouwers werken samen aan Zerobasefrequenties

Zenderbouwers Nozema en Broadcast Partners gaan er samen voor zorgen dat de commerciële omroepen vanaf 1 juni zo snel mogelijk op de nieuw toegewezen frequenties kunnen uitzenden. De operators zijn met elkaar en het Ministerie van Economische Zaken overeengekomen dat beide operators de infrastructuur, waaronder alle antenne-opstelpunten en antenne-installaties, per direct en tegen gelijke voorwaarden, kunnen gebruiken en hun toekomstige klanten ongeacht welke operator men kiest kunnen aanbieden.

De toewijzing door het Ministerie van OC&W van de etherfrequenties voor de commerciële omroepen zal eind mei zijn beslag krijgen. Vooruitlopend hierop wordt al geruime tijd gewerkt aan de benodigde infrastructuur, zoals masten, antennes, zenders etcetera voor deze zgn. Zerobase operatie.

De commerciële omroepen, die de frequenties verkrijgen, willen zo snel mogelijk in de lucht met hun uitzendingen. Zij hebben daarbij de keus tussen twee operators, die in technische zin hun uitzendingen verzorgen. Alhoewel de commerciële belangen daarbij niet geheel parallel lopen, werken beide operators naar beste vermogen samen om tijdig gereed te zijn met het bouwen en inrichten van de uitzendinstallaties. Uitgaande van een tijdige beschikbaarheid van de benodigde milieuvergunningen, is de verwachting dat hierdoor de totale uitvoering van de nieuwe frequentieverdeling voor een groot deel per 1 juni en per 1 september geheel operationeel kan zijn.