Home Landelijke radio Yorin FM en RTL FM toch ondergebracht bij Duitse RTL

Yorin FM en RTL FM toch ondergebracht bij Duitse RTL

De laatste dagen is er wat verwarring over het onderbrengen van de zenders Yorin FM, RTL FM en tv-zender Yorin onder Duits bestuur. Het blad Adformatie bracht naar buiten dat deze zenders nu onder Duits bestuur zouden vallen. Dit op gezag van het Satellite magazine. Even later bracht Adformatie naar buiten dat dit toch niet klopte en dat de journalist van Satellite, David de Jong, foutieve informatie had gegeven.

David de Jong zelf zegt nu dat zijn informatie wel klopt. Volgens hem heeft hij nooit beweert dat de zenders onder ‘Duits bestuur’ komen te staan, enkel dat RTL Group Beheer BV, de holding waaronder Yorin (tv), Yorin FM, RTL FM en RTL iMedia vallen, sinds 15 juli is ondergebracht bij het Duitse RTL Television. Het enige wat dus anders is geworden, is dat ik de formele aandeelhoudersschap is gewijzigd naar RTL Television.

David de Jong trekt dan ook de volgende conclusie: “Adformatie beschuldigt met andere woorden de journalist van Veronica Satellite (ondergetekende) van fouten die ze zelf hebben gemaakt. Het (oorspronkelijke) Satellite artikel lezend staan er GEEN fouten in. Dat anderen er andere interpretaties aan willen geven, is hun eigen verantwoordelijkheid, niet de mijne, laat staan dat ik daar voor aangewezen kan worden!”, zo laat hij ons per mail weten.