Home Landelijke radio Wereldomroep moet stoppen met commerciële activiteiten op Bonaire

Wereldomroep moet stoppen met commerciële activiteiten op Bonaire

Het Commissariaat voor de Media (CVDM) wil dat de Wereldomroep onmiddelijk stopt met een energiebedrijf op Bonaire. Deze commerciële activiteiten hebben volgens het commissariaat niets te maken met de functie en taak van de omroep. Het gaat onder meer om het runnen van een bedrijf dat RNB Techology heet. Dat blijkt uit informatie over deze zaak op de site van het commissariaat.

Het CVDM heeft de gang van zaken bij de Wereldomroep op de Antillen laten onderzoeken door accountantskantoor Mazars. Uit het eindrapport blijkt dat de Wereldomroep drie jaar geleden op Bonaire een NV heeft opgericht, Centrale Noord, die op gebied van energie- en watervoorziening zou gaan samenwerken met de lokale energieleverancier WEB.

Centrale Noord zou niet alleen energie leveren aan derden, maar is tevens in het leven geroepen om brandstofheffingen te voorkomen. Hiermee zou de omroep geld genereren om uitzendingen te bekostigen. Bovendien was er eerder een brand geweest in een energiecentrale waardoor de energievoorziening door WEB stokte. Een eigen energiebedrijf zou de continuïteit garanderen.

Volgens het CVDM is het nut en de noodzaak van de NV inmiddels komen te vervallen. “Samenwerking met WEB wordt niet reëel geacht en de reden voor ontheffing is niet meer opportuun.” Het commissariaat verzoekt de Wereldomroep dan ook de NV binnen drie maanden te ontbinden.

In een reactie zaterdag stelt de Wereldomroep dat ze geen wet heeft overtreden en dat er geen oneigenlijk gebruik is gemaakt van publieke gelden.