Home Landelijke radio Voorzitter NPO: Negen omroepen minder in 2015

Voorzitter NPO: Negen omroepen minder in 2015


Het publieke omroepbestel telt over vijf jaar niet langer 24, maar vijftien afzonderlijke omroepen. Die belofte deed voorzitter Henk Hagoort van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in zijn nieuwjaarsspeech. “We willen voorkomen dat dit bestel fragmenteert door een gestaag groeiend aantal spelers”, aldus de NPO-baas.

In september zijn er 24 omroepen binnen het bestel. Hagoort gaf vorig jaar in zijn nieuwjaarsspeech ook al aan dat er naast een voordeur ook een achterdeur zou moeten zijn voor omroepen. Hij wil een grens aan het aantal omroepen. “Het is van tweeën één: óf de voordeur en de achterdeur zijn beide open, óf de deuren gaan beide dicht.” De grens van wat bestuurlijk hanteerbaar is, is wat Hagoort betreft meer dan bereikt.

“We hebben daarom met elkaar afgesproken dat we toewerken naar maximaal 15 bespelers in 2015. Dat kan door fusies tussen bestaande omroepen, groot en klein. De aangekondigde fusie tussen NPS, Teleac en RVU is daartoe een eerste belangrijke stap. Maximaal 15 bespelers is een prima aantal om enerzijds het unieke karakter van dit bestel te bewaren, en anderzijds samen voldoende slagkracht te behouden.”

De verschillende omroepbestuurders staan volgens de voorzitter niet afwijzend tegenover het idee.