Home Landelijke radio Verlenging FM-frequenties tijdelijk van de baan

Verlenging FM-frequenties tijdelijk van de baan

De verlenging van de etherfrequenties voor de commerciële radiozenders lijkt niet door te gaan. Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) heeft besloten dat er extra onderzoek nodig is. Zo moet er gekeken worden of de automatische verlenging niet in strijd is met de Europese regels die gelden voor de verdeling. De Hoge Raad maakt “opmerkingen over de wijze waarop de transitie naar digitale radio wordt doorgevoerd op grond van dit besluit”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Bestaande radiozenders leken verzekerd van hun licentie. Ze mochten tot 2017 blijven uitzenden op de bestaande frequenties, de voorwaarden hiervoor waren het betalen van een geldbedrag en het investeren in digitale etherradio.

Waarschijnlijk wordt een nieuw besluit overgelaten aan het nieuwe kabinet. In de tussentijd worden wel voorbereidingen getroffen voor het verlengingsbeleid. Dit betreft met name de uitwerking van de noodzakelijke regelingen en het voorbereiden van de consultatie daarvan.

Minister Van der Hoeven houdt ook rekening met een tijdelijke oplossing: “Vanuit het belang van continuïteit voor zowel de sector als de luisteraar zal ik ook voorbereidingen treffen voor een tijdelijke oplossing voor het geval medio september nog geen duidelijkheid is over de koers van het nieuwe kabinet.”