Home Landelijke radio UvA: Mediawet onuitvoerbaar

UvA: Mediawet onuitvoerbaar

De Mediawet is te strikt en de programma-indeling ‘onmogelijk’. Dat zei UvA-onderzoeker P. Bakker in Antenne 2 als toelichting op zijn onderzoek. Hij acht het vrijwel niet mogelijk om een TV-zender te programmeren met “zo ontzettend weinig amusement” als wettelijk voorgeschreven is.

Uit zijn door HMG betaalde onderzoek ontstond vrijdag het beeld dat de Publieke Omroep teveel amusement uitzendt, maar Bakker bestrijdt zelf dat hij daarvoor het bewijs heeft geleverd. Probleem is dat veel programma’s zowel informatief als amuserend worden ervaren. De Mediawet staat zo’n dubbele classificatie echter niet toe.

De Publieke Omroep had dit probleem wel opener moeten aankaarten, in plaats van sommige categorieën “volgens ons ten onrechte” buiten beschouwing te laten, vindt de onderzoeker. Onder meer sport, muziek en kinderprogramma’s worden nu buiten amusement gerekend.

Het Commissariaat voor de Media verwijt hij nalatigheid: “Ze hebben zich te weinig als waakhond opgesteld.” Het Commissariaat had moeten voorkomen dat de ingewikkelde programma-indeling werd ingevoerd.

Bakker verwacht dat het “heel moeilijke voorschrift (..) zijn langste tijd wel gehad heeft.”