Home Landelijke radio Universiteit van Amsterdam start afstudeerrichting Radiojournalistiek

Universiteit van Amsterdam start afstudeerrichting Radiojournalistiek

Met ingang van het academisch studiejaar 2007-2008 wordt de masteropleiding Journalistiek en media aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) uitgebreid met de afstudeerrichting Radiojournalistiek. Hierbij zal nauw worden samengewerkt met BNR Nieuwsradio en de VPRO. Ook enkele andere publieke omroepen hebben hun medewerking toegezegd. Net als bij de andere afstudeerrichtingen zal voorlopig slechts een beperkt aantal studenten per jaar worden toegelaten.

De duale master Journalistiek en media aan de UvA is bedoeld voor studenten met uiteenlopende academische achtergronden, van geschiedenis tot geneeskunde en van economie tot natuurkunde. Het programma bestaat uit een intensief leertraject dat een jaar en vier maanden duurt. In het masterprogramma draait het enerzijds om het leren van ambachtelijke vaardigheden en het vertalen van complexe informatie, anderzijds om de wetenschappelijke reflectie op dat proces.

De instelling van een nieuwe afstudeerrichting is mede ingegeven door vragen uit het beroepsveld. Ook bij de radio bestaat een behoefte aan goed opgeleide journalisten die een brede inzetbaarheid paren aan analytische vaardigheden en inzichten. Daarnaast biedt de instelling van een radiovariant perspectieven op multimediale experimenten in de opleiding.

Gelet op het aantal aanmeldingen voor beide andere afstudeerrichtingen (180 aanmeldingen voor 28 plaatsen in 2006) verwacht de opleiding dat ook voor de nieuwe afstudeerrichting grote belangstelling zal bestaan.