Het aantal studenten dat afstudeerde aan de scholen journalistiek, lag vorig jaar lager dan in de jaren ervoor. Uit een rondgang van Villamedia blijkt dat de diverse opleidingen samen 399 diploma’s uitreikten na het schooljaar 2020/2021. Daarbij gaven alle hbo-opleidingen inzage hun cijfers. Van de universiteiten gaf alleen de Vrije Universiteit Amsterdam, net als in andere jaren, geen inzage.

In 2018/2019 lag het aantal afgestudeerden op 423. Het jaar daarvoor waren het er nog 466. Hoewel het aantal afstudeerders afgelopen jaar daalde, schreven er zich wel meer nieuwe studenten in bij de journalistiekopleidingen. Vorig jaar kwamen er 1245 studenten bij. Dat zijn er bijna tweehonderd meer dan twee jaar geleden, toen zich 1081 nieuwe studenten aanmeldden.

Corona

Wat de oorzaak is van het dalend aantal afstudeerders is niet bekend, maar waarschijnlijk heeft corona wel invloed gehad omdat de planning van de opleidingen overhoop is gehaald. Stages werden uitgesteld, scripties verlengd en mensen hebben ziek thuisgezeten.

Foto: Jorge Guillen via Pixabay