De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de benoeming van drie VVD’ers bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) door VVD-Staatssecretaris Dekker. Op 1 juli 2014 werd de Amsterdamse VVD-wethouder Eric van der Burg benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van omroep NTR.

Commissaris van de koning Clemens Cornielje, lid van de integriteitscommissie van de VVD, werd in 2015 lid van de benoemingsadviescommissie van de NPO. Eind november 2015 werd na advies van deze commissie oud-VVD-wethouder van Den Haag Bruno Bruins benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO. Bruins is ook voorzitter van de Raad van Bestuur van uitkeringsinstantie UWV.

De kwestie bracht staatssecretaris Dekker al in de problemen in de Eerste Kamer, bij de behandeling van de Mediawet. Die werd hierdoor uitgesteld tot 1 maart. Dinsdag gaan verschillende fracties in de Tweede Kamer erover praten. Dat zijn PvdA, CDA, 50Plus, SP, ChristenUnie en D66, die samen een meerderheid hebben.