Home Landelijke radio Stichting Weerstation Tiros is zich van geen kwaad bewust

Stichting Weerstation Tiros is zich van geen kwaad bewust

De Stichting Weerstation Tiros heeft vandaag een reactie gegeven op de noodkreet van weerman Jan Versteegt. Die vroeg een noodkreet op zijn website waarin hij zijn luisterfans om geld vroeg. De populaire weerman zit naar eigen zeggen totaal aan de grond doordat de stichting Weerstation Tiros zijn salaris twee maanden niet zou hebben uitbetaald.

Volgens de stichting is Jan Versteegt sinds 1997 als werknemer van Stichting Tiros werkzaam als weerman. Versteegt zelf sprak over 2003. De Stichting sluit daarvoor overeenkomsten af die worden uitgevoerd door Jan Versteegt. Voor de werkzaamheden ontvangt Versteegt loon.

“De vrouw Versteegt vertegenwoordigde in haar hoedanigheid van bestuurder / directeur de Stichting waarbij zij onder andere zorgdroeg voor de (financiële) administratie”, zo laat de stichting weten. “Onder haar verantwoordelijkheid zijn aanzienlijke schulden ontstaan waaronder belastingschulden. Deze omstandigheid heeft het bestuur van de stichting gedwongen in te grijpen door mevrouw Versteegt als bestuurder te schorsen en haar bevoegdheden als directeur te ontnemen.”

“Met de belastingdienst heeft de stichting een betalingsregeling getroffen die ook (een deel) van de schulden van de familie Versteegt in privé omvat. De belastingdienst heeft beslag gelegd. Voor zover Versteegt recht heeft gehad op loon heeft hij zijn loon ontvangen. De stichting is niet in staat aan het verzoek van Versteegt tegemoet te komen om aan hem een salarisverhoging toe te kennen van ruim 50 procent in 2006.”

Dat er kennelijk beslag is gelegd op de woning van Versteegt betreurt de Stichting, maar zij stelt vast dat deze beslaglegging niet van doen heeft met schuldeisers van de Stichting; het gaat kennelijk om privé-schulden van Versteegt.

“De stichting constateert dat Versteegt niet ziek is geweest over de door Versteegt genoemde periode.” Daarbij merkt de Stichting op dat dit ook door de feiten wordt gelogenstraft. “Versteegt heeft zijn werkzaamheden grotendeels normaal uitgevoerd in de door Versteegt genoemde periode. De stichting bevestigt dat de arboarts heeft geadviseerd Versteegt een time out te geven voor veertien dagen om in der minne de problemen op te lossen.”

De Stichting betreurt de gang van zaken en stelt vast dat zij altijd bereid is en is geweest in onderling overleg met de familie Versteegt deze kwestie op te lossen. “Daartoe heeft zij meerdere malen het initiatief genomen. Daarbij is het van belang te stellen dat ten gevolge van de financiële situatie binnen de stichting er geen ruimte bestaat om Versteegt in financiële zin tegemoet te komen. Het loon waarop Versteegt recht heeft zal door de Stichting als gebruikelijk aan Versteegt worden betaald.”

De Stichting rekent er op dat Versteegt binnenkort zijn werkzaamheden weer zal hervatten.