Home Landelijke radio Stichting moet Gelders Levenslied opzetten

Stichting moet Gelders Levenslied opzetten

De provincie Gelderland wil geen verdere verantwoordelijkheid dragen voor de realisering van een Gelderse levensliedzender. Dit kwam naar buiten bij de presentatie van een stappenplan dat moet leiden tot de komst van zo’n zender, zo schrijft de Stentor. Hierin wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij een nieuw op te richten stichting of vereniging, waarin zoal Gelderse piraten als hun luisteraars zijn vertegenwoordigd. Volgens GS kan dit binnen een maand worden beklonken.

De provincie verwacht dat er zo’n vierduizend euro met het oprichten van een levensliedzender is gemoeid. Daar komen wel bij de kosten die aan de UPC moeten worden vergoed voor het op de kabel zetten van de zender en de aanschaf van uitzendapparatuur. Daarnaast moet rekening gehouden worden met vergoedingen die moeten worden betaald aan Buma/Stemra en het commissariaat voor de media.

Voor de zender daadwerkelijk de lucht in kan moet toestemming worden verkregen van het commissariaat van de media. Geadviseerd wordt een concessie aan te vragen als commerciële omroep. Een aanvraag als publieke omroep zou te veel belemmeringen opleveren omdat dan ook sport, nieuws en cultuur in de programmering moet worden opgenomen. De komst van de levensliedzender is een initiatief van P. Freriks van de Socialistische Partij in de Gelderse Staten.

Of de zender ook makkelijk op de kabel kan komen in Gelderland is nog niet zeker want vanaf 1 juli start ook ‘Het Gelders Geluid’. Dit is een initiatief van Mario de Bruijn en de zender zal zich ook richten op de Nederlandstalige muziek.