Home Landelijke radio Stichting DigiRadio wil snel digitale radio

Stichting DigiRadio wil snel digitale radio

Met de oprichting vandaag van de stichting DigiRadio is de start van digitale radio in Nederland weer een stap dichterbij gekomen. De stichting wil snelle invoering van landelijke digitale radio bevorderen en heeft een plan daarvoor aangeboden aan de staatssecretaris van O, C & W. Daarin pleit zij voor een spoedige uitdeling van de benodigde frequenties, een licentietermijn van 15 jaar en startfinanciering uit opbrengsten van analoge radiofrequenties.
Met digitale radio zal op termijn de huidige schaarste in de ether worden opgeheven en kunnen FM en middengolf radio te zijner tijd worden uitgeschakeld. Voordelen van digitale radio zijn o.a.: een ongestoorde ontvangst, hoge geluidskwaliteit, radio met programmagerelateerde datadiensten (bv elektronische programmagids), afstemming op stationsnaam in plaats van op een frequentie, efficiënt ethergebruik en andere elektronische datadiensten.
Tot de initiatiefnemers behoren o.a. de Nederlandse Vereniging voor landelijke Commerciële Radiostations (NVCR), de netwerkbedrijven Nozema en Broadcast Partners en Youri, aan-bieder van datadiensten. Ook de NOS werkt mee, vooral om de brug tussen de commerciële en de publieke zenders te beperken.