Home Landelijke radio Stalen deel van zendmast Smilde versneld gebouwd

Stalen deel van zendmast Smilde versneld gebouwd


Het stalen antennegedeelte van de herbouwde zendmast in Hoogersmilde wordt versneld gebouwd. Deze week heeft NOVEC, verantwoordelijk voor de herbouw van de stalen mast op de betonnen toren, de opdracht voor herbouw verstrekt aan Volker Wessels. Er wordt gelijktijdig gebouwd, antennesystemen in de mast gemonteerd en de bijbehorende bekabeling aangelegd. Zo kan de mast in de zomer weer operationeel zijn.

Op de herstelde betonnen voet zal een open stalen vakwerkmast geplaatst worden. De totale lengte van de zendmast wordt, inclusief betonnen toren, wordt enkele meters hoger dan de oude mast. Gezien de hoge prioriteit om de mast snel op te kunnen leveren, is gekozen voor de bijzondere aanpak.

Iv-Bouw staat NOVEC bij in het verder uitwerken van de constructie en het afstemmen van de bouw door VolkerWessels. De voorbereidende werkzaamheden voor de herbouw van de zendmast Hoogersmilde zijn in volle gang. De uitvoerende werkzaamheden starten eind maart.

De zendmast stortte op 15 juli in na een korte felle brand. Met de ingebruikname van een noodmast in Assen werden de radio- en tv uitzendingen weer deels hersteld. Het bereik vanaf de noodmast is door geringere hoogte echter niet optimaal.