Home Landelijke radio RTV Drenthe krijgt forse overheidssteun

RTV Drenthe krijgt forse overheidssteun

RTV Drenthe krijgt een forse financiële injectie. Dat schrijft de Zwolse Courant. Naast een eenmalige schenking van één miljoen euro krijgt de omroep van de provincie een hypothecaire lening van 7,1 miljoen euro (vier procent rente met een looptijd van 25 jaar).

Het geld is nodig voor het huisvesten van RTV Drenthe in Assen. De totale kosten van het project bedragen ruim elf miljoen euro. Uit eigen vermogen is ongeveer 2,9 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is inclusief 816.800 euro die de provincie eerder al heeft overgemaakt aan de Drentse regionale omroep.

De bestaande huisvesting van RTV Drenthe in twee aparte panden is onpraktisch en uit een oogpunt van arbeidsomstandigheden niet meer aanvaardbaar. Samenvoegen van de afdelingen radio en televisie is bovendien doelmatiger. In de kosten van de herinrichting is een bedrag van iets meer dan vier miljoen euro opgenomen voor de aanschaf en installatie van technische apparatuur. Het bestaande materiaal is verouderd of wordt gehuurd.

Aan de provinciale financiering zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo moet RTV Drenthe ieder kwartaal een financiële voortgangsrapportage bij de provincie indienen.

De financiële betrokkenheid van de provincie bij RTV Drenthe vloeit voort uit een verandering in de mediawet. Op grond hiervan krijgen provincies de verantwoordelijkheid voor het instandhouden van een kwalitatief hoogwaardige regionale radio- en televisieomroep op het niveau van 2001.