Home Landelijke radio Rinnooy Kan vindt omroepvisie CDA ‘incompleet’

Rinnooy Kan vindt omroepvisie CDA ‘incompleet’

Rinnooy Kan, voorzitter van de visitatiecommissie landelijke publieke omroep, vindt de omroepvisie van het wetenschappelijk bureau van het CDA incompleet. Dat heeft hij vrijdag gezegd op een bijeenkomst van hoofdredacteuren in Den Haag.

De visitatiecommissie concludeerde begin april dat de afzonderlijke omroepen redelijk presteren, maar dat ze er niet in slagen samen te werken. Daarom wenst de commissie versterking van de raad van bestuur Publieke Omroep. Het wetenschappelijk instituut van het CDA ziet ook dat de omroepen niet goed samenwerken, maar wil desondanks de afzonderlijke zendgemachtigden meer macht geven om een pluriform omroepbestel in stand te houden.

Volgens de CDA-denkers moet de raad van bestuur slechts gaan fungeren als “een toezichthoudend orgaan dat het functioneren van de omroepen als geheel in de gaten houdt”. Uit de analyse van de visitatiecommissie blijkt juist dat het heel moeilijk is om samenwerking in Hilversum te bereiken en zo op elkaar afgestemde tv-netten te realiseren.

“Niemand heeft die analyse weersproken, ook het CDA niet”, aldus Rinnooy Kan vrijdag. “De noodzaak om samen te werken bestaat dus, maar in het CDA-rapport lees ik niet hoe dat zou moeten. Dat aspect wordt volledig genegeerd en daarom vind ik het incompleet.” (ANP via Antenne2)