Home Landelijke radio Rechter: Slam!FM mag geen hits meer draaien

Rechter: Slam!FM mag geen hits meer draaien

Slam!FM mag met onmiddellijke ingang geen hits of zogenaamde ‘re-edits’ van hits meer draaien, zo meldt Adformatie. Dit kwam naar voren uit de finale uitspraak door de rechtbank in Rotterdam afgelopen vrijdag. Met die uitspraak worden Radio 538 en het Agentschap Telecom, na een jurudische procedure van 2,5 jaar, geheel in het gelijk gesteld.

Radio 538 had de zaak tegen Slam!FM aangespannen omdat ze vindt dat de jongerenzender op oneigenlijke wijze met 538 concurreert. Bij de herverdeling van fm-frequenties bemachtigde Radio 538 het ongeclausuleerde kavel waarop hits mogen worden geprogrammeerd en betaalde hiervoor 54 miljoen euro. Slam!FM, toen nog ID&T Radio, verwierf voor slechts 2,5 miljoen euro een geclausuleerd kavel, waar strikte beperkingen ten aanzien van het format gelden.

Slam!FM moet zich nu houden aan de regel om uitsluitend ‘recent vernieuwende muziek’ te programmeren. “Gelukkig erkent de rechtbank de concurrentievervalsing en stelt hij duidelijke grenzen aan het programmaformat van Slam!FM. De onduidelijke uitleg die de minister gaf aan de randvoorwaarden die de overheid in mei 2003 bij de etherfrequentieverdeling heeft gesteld, heeft inmiddels geleid tot een ware slachtpartij, waarvan Radio 10 Gold, RTL FM en inmiddels dus ook Slam!FM de dupe zijn geworden. Helaas zijn wij hierdoor in een positie gemanoeuvreerd om middels een rechtszaak duidelijkheid te verkrijgen”, zegt 538-directeur Jan Willem Brüggenwirth. Tegen Adformatie zei hij eerder al: “Zij betalen minder, dus mogen ze ook minder. De nieuwe plaat van Tiësto is nu Alarmschijf bij Radio 538. Op het moment dat deze in de hitlijsten wordt opgenomen, mag Slam!FM hem niet meer draaien, ook niet als re-edit.” Volgens 538 moet Slam!FM weer een ‘cultzender’ worden.

Verder heeft Slam!FM zich volgens de rechter niet gehouden aan de verplichting om tussen 07:00 en 19:00 uur tenminste 95 procent muziek uit te zenden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 20 procent van de zendtijd uit zogenaamde ‘fillermuziek’ bestaat, instrumentale achtergrondmuziek waar overheen wordt gepraat. Deze muziek mag nu niet meer worden meegeteld bij het totale percentage muziek op de zender.

Met de uitspraak is Slam!FM verder gedwongen, eerder, door het Commissariaat voor de Media, opgelegde boetes alsnog te betalen.

Update 11:38 uur
Slam!FM laat in een reactie aan RadioFreak weten: “Wij zijn het niet eens zijn met de uitspraak en we beraden ons over de te nemen stappen. Op dit moment kunnen we nog geen verdere uitspraken doen.”