De reclameblokken op de radiozenders van de NPO hebben vorig jaar ruim 43 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim drie miljoen euro meer dan in 2022, meldt de STER in haar jaarverslag. De inkomsten van reclame op de publieke televisiezenders daalden juist. In totaal brachten de reclames van STER op radio, tv en online ruim 201 miljoen euro op. Het geld gaat naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het totaalbedrag is 26,1 miljoen euro meer dan het ministerie had begroot. Ondanks dit resultaat zijn er zorgen. Frank Volmer, directeur van STER, wil dat er weer meer online reclameruimte komt bij de publieke omroep. Toenmalig minister Slob beperkte dat eerder.

“We zien dat de lineaire kijk- en luistertijd daalt en kunnen dat door de maatregelen van Slob niet compenseren met de groei van online mediagebruik”, zegt Volmer in toelichting op de jaarcijfers van 2023. “Als dit niet verandert, zal afgelopen jaar naar verwachting het laatste jaar zijn dat Ster een bedrag boven de 200 miljoen euro kan afdragen en zal de omzet op termijn dalen naar 150 miljoen euro.”

Als de maatregel van Slob wordt teruggedraaid, verwacht de Ster op termijn juist een omzet van 250 miljoen euro te kunnen draaien.

Foto: Ster