Home Landelijke radio “Radio Kamerorkest kan weg”

“Radio Kamerorkest kan weg”

Als het aan de omroepverenigingen ligt, wordt het Radio Kamerorkest opgeheven, dit schrijft de Gelderlander vandaag. Een voorstel van deze strekking is ingediend bij het bestuur van de Publieke Omroep, dat zich morgen hierover uitspreekt. Daarna zal staatssecretaris Van der Laan van Cultuur het voorstel beoordelen samen met andere plannen voor de door het rijk opgelegde bezuiniging bij de omroepen.

Het voorstel van de omroepen is bij het Radio Kamerorkest als een bom ingeslagen. Algemeen werd aangenomen, dat als er in Hilversum een ensemble moest verdwijnen, dit het Radio Symfonie Orkest zou zijn. Vaak wordt gezegd dat de Nederlandse omroepwereld met twee symfonieorkesten – het andere is het Radio Filharmonisch Orkest – luxueus is toegerust. Het Radio Symfonie Orkest lag al eerder onder vuur.

Ook bij pogingen van de Raad voor Cultuur, enkele jaren geleden, om het orkestenbestel te hervormen werd voorgesteld dit ensemble op te heffen. “Maar het opheffen van het veelzijdige Radio Symfonie Orkest betekent voor ons een grotere schade dan het verdwijnen van het Radio Kamerorkest, hoe droevig dat laatste ook is”, zegt een omroepvertegenwoordiger die anoniem wil blijven.

De Tweede Kamer is er mee akkoord gegaan dat het Muziekcentrum van de Omroep (MCO), waarvan de vier omroeporkesten en het Groot Omroepkoor deel uitmaken, minimaal 5,5 miljoen euro moet inleveren. De omroepen willen daartoe bij de andere omroeporkesten musici van 57 en ouder laten afvloeien. De leden van het opgeheven Kamerorkest zouden dan de opengevallen plaatsen in kunnen nemen. Verder moeten de omroeporkesten meer commerciële activiteiten ontplooien.