Home Landelijke radio Deltapiraat nu toch in de ether

Deltapiraat nu toch in de ether

Deltapiraat uit de gemeente Twenterand is vandaag toch begonnen met uitzendingen in de ether. Het Agentschap Telecom weigerde tot twee maal toe aanvragen om een speciale etherfrequentie van de Twenterandse omroep goed te keuren. Hiertegen is de omroep vorige maand in beroep gegaan bij de Rotterdamse Rechtbank.

Dat de Deltapiraat nu toch in de ether is te ontvangen heeft alles te maken met de wijze van vergunningafgifte door Agentschap Telecom. Volgens de programmaleiding van de Twenterandse omroep is het een kwestie van hoe je de vergunning en artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet interpreteert. Volgens de omroep spreekt dat in het voordeel van de Deltapiraat.

De omroep heeft vergunningen voor twee etherfrequenties: 105.3 FM en 107.7 FM. Deze vergunningen staan op naam van de Stichting Lokale Omroep Gemeente Twenterand. Er staat niet bij voor welke radiozender of welke radioprogramma deze vergunning gebruikt moet worden. Het afgiftestelsel van Agentschap Telecom gaat er vanuit dat een lokale omroep maar één radiozender kan hebben. Bij de Twenterandse omroep is dat echter niet het geval. Naast de hoofdzender Delta FM heeft men een themakanaal met de naam Deltapiraat. Dus ziet de programmaleiding geen belemmering in de mogelijkheid één etherfrequentie voor de Deltapiraat in te zetten.

Agentschap Telecom liet in haar laatste besluit twijfel bestaan over de mogelijkheid van het splitsen van etherfrequenties voor twee radiozenders. Men verzocht de omroep contact op te nemen met het Commissariaat voor de Media. Die zei, volgens de omroep is dat terecht, dat zij niet gaan over frequentieplanning en frequentiegebruik. Net zoals Agentschap Telecom niet over het programma-aanbod van de omroep gaat.

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) verwijst weer naar Agentschap Telecom. Wel zegt het CvdM, dat er wat hun betreft geen bezwaren zijn zo lang de hoofdtaak maar niet in gevaar komt. De omroep wilde nu niet langer wachten. “We zijn nu in Twenterand en directe omgeving te beluisteren in de ether met de Deltapiraat. We merken wel wat er van komt”, zegt programmaleider Elzinga.

De programmaleider benadrukt wel dat er sprake is van een tijdelijke situatie. De omroep wacht intussen op de behandeling van de rechtzaak en het nieuwe mediabeleid. Die zaak is voor de omroep geen kwestie van winnen of verliezen, maar het gaat hen om het principe. Er is namelijk wel een zendtijdvergunning te krijgen voor een themakanaal/cultuurzender zoals de Deltapiraat, maar als het op een etherfrequentie(s) aankomt is niets echt goed vastgelegd. Ook de landelijke wetgeving en die van Europa spreken elkaar tegen.