Home AM Radio Radio Bergeijk in een nieuw jasje

Radio Bergeijk in een nieuw jasje

Radio Bergeijk gaat vernieuwen. Het 747AM programma dat de lokale omroep van Bergeijk zegt te zijn, moet volgens de officiële verklaring door onophoudelijke en onoverkomelijke verschillen van mening over het te voeren programmabeleid stoppen.

Anchorman en seniorpresentator Toon Spoorenberg heeft zich in de gegeven situatie tot zijn grote spijt genoodzaakt gezien om zijn collega-presentator en sterverslaggever Peer van Eersel met onmiddellijke ingang van zijn taken en verantwoordelijkheden te ontheffen. Tevens heeft de heer Spoorenberg voorbereidingen getroffen om vanaf vrijdag 16 mei 2003 te starten met het nieuwe station Bergeijk Radio Nieuwe Stijl. Programmatisch zal hij daarbij worden bijgestaan door sterpresentatrice Albertine van Oorschot.

In de nieuwe opzet is meer plaats ingeruimd voor human-interest onderwerpen, niet toevallig de specialiteit van mevrouw van Oorschot. Over de professionele toekomst van radiomaker Peer van Eersel moet nog nader overleg plaats vinden. Betrokken partijen verwachten een positieve uitkomst.

Het programma wordt iedere dag uitgezonden om 12:45 uur op 747 AM.