Home Landelijke radio Publieke omroepen sluiten akkoord over gezamenlijke beleid tot 2020

Publieke omroepen sluiten akkoord over gezamenlijke beleid tot 2020

De grote publieke omroepen hebben een akkoord gesloten over hun gezamenlijke beleid in de periode 2016-2020, als de nieuwe concessieperiode ingaat. In het 'Publiek Media Akkoord' staan hun doelen en afspraken vastgelegd. Het akkoord is ondertekend door AVROTROS, BNN-VARA, KRO-NCRV, EO, MAX, VPRO, NOS en NTR. De kleinere omroepen met een aspirant-status zoals PowNed en WNL zijn uitgenodigd zich erbij aan te sluiten.

"Uitgangspunt is dat de omroepen als onafhankelijke en zelfstandige mediaorganisaties met een eigen identiteit of taak het kloppende hart van het publieke omroepbestel vormen en samen met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een gevarieerd en onderscheidend programma-aanbod verzorgen", aldus de omroepen.

Dit zijn de afspraken:

1.De omroepen stemmen het programma-aanbod onderling beter af, werken samen om te investeren in bijzondere programmering, specialiseren zich in genres en thema’s waarin zij sterk zijn, en stimuleren onderlinge creatieve competitie.
2.De omroepen willen meer zelf produceren en zijn en blijven redactioneel eindverantwoordelijk voor coproducties, aankoop en opdrachten.
3.De omroepen voorzien in de mediabehoefte van het grote publiek en zoveel mogelijk stromingen, leefstijlgroepen, jongeren en ouderen en verschillende interesses daarbinnen. Ze gaan actief groepen benaderen en bedienen die nu onvoldoende worden bereikt, met bijzondere aandacht voor jongeren en andere culturen.
4.De omroepen investeren individueel en samen in innovatie en vernieuwing, zowel in programma’s en formats als in nieuwe digitale vormen van mediagebruik.
5.De omroepen dringen aan op een snelle verruiming van de mogelijkheden voor publiek – private samenwerking.
6.De omroepen willen zelf toegang hebben tot alle media en platforms die relevant zijn voor het bereik en de interactie met ons publiek, en de ruimte en financiën om voor die platforms te maken en te ontwikkelen.
7.De omroepen investeren in binding en interactie met een gevarieerde groep van miljoenen betrokken mediagebruikers: leden, abonnees, donateurs, investeerders en vrienden.
8.De omroepen onderhouden een groot netwerk aan relaties met maatschappelijke, geestelijke, culturele en educatieve organisaties.
9.De omroepen geven mensen en organisaties toegang tot het publieke domein in de media. De omroepen investeren in hun rol als partner en intermediair voor relevante geluiden en initiatieven en staan zo borg voor pluriformiteit en representativiteit in de publieke media: een open en toegankelijk publiek omroepbestel.
10.De omroepen organiseren nieuwe vormen van publieke verantwoording naast de formele controle en verantwoording door de verenigingen. Ze ontwikkelen daarvoor samen en individueel instrumenten en evenementen waarmee het publiek actief betrokken wordt voor feedback, beoordeling en waardering.
11.De omroepen werken actief mee aan het creëren van nieuwe inkomstenbronnen uit exploitatie van rechten en distributie. De omroepen zijn voorstander van maximale publieke financiering van het bestel en willen de afhankelijkheid van STER-inkomsten reduceren
12.De omroepen participeren actief in de discussie en besluitvorming over de toekomstverkenning van een omroepbestel waarin de omroepen sleutelposities in willen blijven nemen als aanbieders, gidsen, partners en verspreiders van relevante publiek media-aanbod.