Home Landelijke radio Publieke Omroep schrapt 44 banen

Publieke Omroep schrapt 44 banen

Het bestuurlijk orgaan Publieke Omroep levert met 5 miljoen euro de grootste bijdrage aan de bezuinigingen van € 40 miljoen die het landelijke publieke bestel in 2004 te wachten staat, dit meld Spreekbuis. Dit zou ongeveer 50 arbeidsplaatsen kosten, zover was tot nog toe bekend, maar dit worden er 44. In 2004 zullen 33 banen verdwijnen en de jaren daarna 11.

De bezuiniging bij Publieke Omroep valt samen met een organisatievernieuwing, die voorzitter Harm Bruins Slot al snel na zijn aantreden in februari van dit jaar had aangekondigd. Want Publieke Omroep is ‘ondoorzichtig, niet slagvaardig, staat op afstand van omroepen en heeft onvoldoende toegevoegde waarde’, zo werd met behulp van adviesbureau De Galan Groep vastgesteld. Bovendien is ‘de centrale organisatie groter dan noodzakelijk’ en is er sprake van ‘veel ‘dubbels’ met en bij de omroepen’. Al met al aanleiding voor de Raad van Bestuur om de interne organisatie stevig op de schop te nemen en deze met ‘vernieuwd élan klaar te stomen voor de toekomst’. Afdelingen worden opgesplitst, samengevoegd in clusters en afgeslankt. Wat overblijft is een Raad van Bestuur met een compacte staf van beleidsafdelingen en natuurlijk de bureaus van de net- en zendercoördinatoren, inclusief de internetcoördinator.

Veel ondersteunende en uitvoerende taken zijn in het nieuwe organisatieplaatje samengebracht onder de noemer ‘Diensten’. Dit is nog een wat grijs gebied, want de precieze invulling en samenstelling ervan maakt onderdeel uit van een omroepbrede studie naar samenwerking op servicegebied, die een werkgroep onder leiding van KRO-directeur Ton Verlind uitvoert. Bruins Slot daarover: “Het wordt in elk geval geen grote vergaarbak van alles en nog wat. We gaan zorgvuldig bekijken wat we intern moeten en extern kunnen plaatsen”. De Raad van Bestuur heeft de plannen inmiddels voorgelegd aan de Ondernemingsraad. Deze maakt nu een ronde langs de afdelingen en heeft voor de formulering van zijn advies de hulp ingeroepen van de consultants van Atos KPMG. De OR richt zich vooral het verdwijnen van de formatieplaatsen en de onzekerheid rond het dienstenonderdeel. De adviesprocedure moet eind dit jaar zijn afgerond, waarna het bestuur in januari volgend jaar met de definitieve reorganisatie wil starten. Met de bonden zijn ondertussen al, weinig succesvolle, eerste gesprekken gevoerd over een sociale regeling.