Home Landelijke radio Optimalisatieproject voor lokale omroepen van start

Optimalisatieproject voor lokale omroepen van start

Onder de naam ‘Lokaal (B)ether’ werkt Agentschap Telecom aan het optimalisatieproject voor lokale publieke omroepen. In dit project wordt onderzocht hoe de ontvangst in het verzorgingsgebied van een aantal publieke lokale omroepen verbeterd kan worden. 113 omroepen zijn bij eht project betrokken.

In de afgelopen periode is volgens het Agentschap intensief gewerkt aan het definiëren van uitgangspunten voor het project. Daarnaast zijn deelonderzoeken uitgevoerd naar geschikte en betaalbare antennesystemen en naar de planningsnorm die gehanteerd zal worden.

Op dit moment brengen vier technisch specialisten de huidige verzorgingsgebieden in kaart. Hierbij wordt de zerobase planningsnorm gebruikt. Vervolgens zal worden onderzocht wat de optimalisatiemogelijkheden zijn. Het streven is om de optimalisatieonderzoeken nog dit jaar af te ronden. Wanneer de optimalisaties vervolgens kunnen worden doorgevoerd, is mede afhankelijk van de vraag of er frequenties ingepland worden waar een internationale coördinatieprocedure voor nodig is.