Home Landelijke radio Ook RTV Drenthe in zwaar weer

Ook RTV Drenthe in zwaar weer

Het gaat niet goed met RTV Drenthe. Volgens het Dagblad van het Noorden zit de regionale omroep in grote financiële problemen net als RTV Rijnmond en RTV West. Volgens het provinciaal bestuur is de situatie zo ernstig, dat zelfs het voortbestaan van de regionale omroep onzeker is.

Tot nu toe kon de omroep de gaten opvullen uit de reserves. Maar dit jaar mag dat niet mee. In een brief aan GS erkent de directie van RTV Drenthe de problemen. Directeur Rob Staal schetst een beeld van oplopende tekorten en uitgeputte reserves. “De continuïteit van de omroep dreigt in gevaar te komen”, aldus Staal. De tekorten van RTV- Drenthe lopen de komende jaren op tot bijna 500.000 euro in 2007. Dat komt volgens Staal omdat stijgende personeelskosten niet volledig worden gedekt door subsidies.

RTV Drenthe krijgt van de provincie ruim 1 miljoen euro voor de nieuwe huisvesting van de regionale omroep. Daarnaast kan de zender rekenen op een lening van 7.1 miljoen om de verhuizing te financieren.

Ondanks de steun van de provincie moet de omroep voor dit jaar de eigen reserves aanspreken om een tekort van bijna 160.000 euro aan te zuiveren. De provincie, die doorgeefluik is voor de Rijkssubsidie aan de omroep, accepteert dit besluit. Maar de begroting die Staal voor de periode 2005-2008 heeft gepresenteerd, is voor GS ‘onaanvaardbaar’.

De directie van RTV Drenthe moet voor 1 september een nieuwe begroting indienen. Verder verlangt de provincie maatregelen van de directie die moeten leiden tot een gezonde bedrijfsvoering.