Home Landelijke radio Ook regionale en lokale omroep kunnen digitaal

Ook regionale en lokale omroep kunnen digitaal

Nederland krijgt een landelijk dekkend, aaneengesloten netwerk van frequenties voor lokale en regionale digitale radio. Dit is dinsdag overeengekomen in Maastricht, waar de internationale T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) Planning Meeting heeft plaatsgehad.
De 125 deelnemers uit bijna alle Europese landen wilden door middel van deze conferentie, georganiseerd door Inspectie Verkeer en Waterstaat, extra frequentieruimte verkrijgen in de 1,5 GHz band ten behoeve van digitale radio. Nederland heeft de rechten verkregen voor het uitzenden van digitale (lokale en regionale) radio in heel Nederland. Dit is het belangrijkste resultaat van de vergadering van de CEPT-landen (Conference Européenne des Administrations des Postes et des Telecommunications) die van 10 tot 18 juni in Maastricht is gehouden.
De nieuwe digitale techniek, die van hogere technische kwaliteit is dan de huidige FM-techniek, maakt het mogelijk naast gewone radio-uitzendingen extra informatie (data) mee te zenden. Naast het feit dat de NOS al is gestart met de voorbereidingen voor uitzendingen van digitale radio in het gehele land, heeft de conferentie het mogelijk gemaakt dat nu ook regionale en lokale omroepen tot deze uitzendingen kunnen overgaan. De implementatie van dit traject zal duren tot circa 2007.