Home Landelijke radio Ook Commissariaat wil uitbreiding etherdekking FunX

Ook Commissariaat wil uitbreiding etherdekking FunX


Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is voorstander van de verdere uitbreiding van etherdistributie van FunX. Dat is te lezen in het advies over de Meerjarenbegroting 2010 van de NPO dat het Commissariaat heeft uitgebracht aan minister Plasterk. “Het streven om het zendbereik van FunX via de ether uit te breiden, ondersteunen wij van harte”, aldus het Commissariaat. “Wij achten verdere intensivering van de samenwerking met deze zender in 2010 gewenst, aangezien deze veel allochtone jongeren weet te bereiken.”

FunX wil al heel lang landelijke etherdekking en is blij met het advies. Nu is de urbanzender alleen in de vier grote steden te horen in de ether. Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft 24 gemeenten op het oog waar mogelijk frequentieruimte is voor FunX. Daar kwam wel kritiek op vanuit de Tweede Kamer. Een motie van het CDA werd aangenomen. Hierin werd de staatssecretaris opgeroepen de uitbreiding van FunX te parkeren in afwachting van nader onderzoek naar de optimalisatiemogelijkheden van lokale en regionale omroepen. Naar verluid dient het ministerie van Economische Zaken nog dit jaar met een rapportage te komen.

De Mediabegroting 2010 van het ministerie van OCW wordt vandaag in de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behandeld.