Home Landelijke radio Onverdeelde frequenties alsnog verdeeld

Onverdeelde frequenties alsnog verdeeld

De nog niet verdeelde frequentiekavels worden alsnog verdeeld. Dat schrijven minister Brinkhorst van Economische Zaken en staatssecretaris Van der Laan van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Ze willen een extra ronde organiseren die volgens dezelfde kriteria gaat als de eerste ronde.

In de nieuwe ronde worden één landelijk FM frequentiekavel, drie niet-landelijke FM kavels en drie AM kavels verdeeld. Radiozenders die eerder zijn afgevallen kunnen een frequentie bemachtigen, maar ook partijen die eerder geen aanvraag hebben ingediend kunnen meedoen. Verdeling vindt plaats volgens dezelfde systematiek die in de eerste ronde is gehanteerd.

Het landelijke FM kavel is geclausuleerd. Partijen moeten bij verwerving daarvan overwegend klassieke of jazzmuziek uitzenden. In de eerste ronde bleek de interesse daarvoor gering te zijn. De enige aanvrager die belangstelling had was Sky Radio. Sky had echter tevens de geclausuleerde kavel voor niet-recente muziek aangevraagd. Overeenkomstig de systematiek van de vergelijkende toets moest Sky Radio in dat geval aangeven naar welke kavel de hoogste voorkeur uitging. Deze bleek uit te gaan naar het kavel voor niet-recente muziek. Inmiddels hebben diverse partijen hun belangstelling voor dit geclausuleerde kavel kenbaar gemaakt.

Het kabinet streeft ernaar de verdeling in het najaar af te ronden.