Home Landelijke radio Ontslagen bij de IKON

Ontslagen bij de IKON

Bij de IKON moeten een nog onbekend aantal mensen het veld ruimen. De omroep ziet zich gedwongen de eigen organisatie drastisch in te krimpen. Directe aanleiding vormt de dreigende vermindering van het aantal uitzenduren van de interkerkelijke omroep en veranderingen binnen de publieke omroep als geheel die gepaard gaan met nieuwe bezuinigingsrondes. De IKON voorziet dat tussen 2005 en 2008 de toegekende budgetten worden verlaagd met twee miljoen euro.

De IKON betreurt het dat niet voorkomen kan worden dat deze maatregelen gepaard zullen gaan met verlies van arbeidsplaatsen. De omroep hoopt de herstructurering per 1 januari 2006 ingevoerd te hebben. Het voorgenomen plan tot reorganisatie is vrijdag aan de medewerkers gepresenteerd. De directie heeft het reorganisatieplan nu als voorgenomen besluit voorgelegd aan de eigen Ondernemingsraad.

Eerder had het Commissariaat voor de Media de IKON al laten weten het aantal uren voor de Stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd, (waarin behalve de IKON ook de stichting Zendtijd voor Kerken participeert) voor televisie te willen terugbrengen van 130 uur per jaar naar 94 uur per jaar en voor radio van 338 uur naar 286 uur (zie eerder). Deze daling van meer dan 25 procent in zendtijd en middelen, heeft vooral te maken met een herschikking van het aantal uitzenduren voor het geheel aan de niet-ledengebonden levensbeschouwelijke omroepen, ook wel 39f omroepen genoemd.