Home Landelijke radio Onenigheid in kabinet over Publieke Omroep

Onenigheid in kabinet over Publieke Omroep

In het kabinet is onenigheid ontstaan over de toekomst van de publieke omroep. Staatssecretaris Van der Laan van mediabeleid wil de aanbevelingen van de commissie Rinnooy Kan overnemen, maar met name premier Balkenende verzet zich tegen het terugdringen van de bestuurlijke invloed van de omroepverenigingen, dit schrijdt de Trouw vandaag.

Van der Laan krijgt, en dat is opmerkelijk, steun van haar minister Maria van der Hoeven, net als Balkenende van CDA-huize. Het CDA publiceerde nog vorige week een nota van het Wetenschappelijk Instituut van de partij, waarin de conclusies van Rinnooy Kan werden verworpen. Het CDA wil juist de positie van de omroepverenigingen in het publieke bestel verstevigen.

Een visitatiecommissie, onder leiding van ING-topman Rinnooy Kan, kwam begin deze maand met een rapport over de publieke omroep. Daarin concludeerde de commissie, dat de omroepverenigingen het ieder afzonderlijk niet slecht doen, maar dat het geheel door gebrek aan samenwerking zwak is. De commissie kwam onder meer met de aanbeveling de bestuurlijke invloed van de omroepverenigingen terug te dringen. De Raad van bestuur van de publieke omroep zou uit onafhankelijke leden moeten bestaan en de omroepvoorzitters zouden in een Raad van Toezicht plaats moeten nemen. Ook de positie van de netcoördinatoren zou moeten worden verstevigd.

Het CDA is hier fel tegen. De christen-democraten willen juist alle bestuurlijke macht weer bij de omroepverenigingen leggen. De leden van die verenigingen zouden meer invloed moeten krijgen op het programmabeleid. Het CDA was ook niet te spreken over de eerste instemmende reactie, die Van der Laan gaf na verschijning van het rapport-Rinnooy Kan. Binnen het kabinet is er nu ook onenigheid. Premier Balkenende wil zoveel mogelijk van het CDA-standpunt redden, zo bevestigen zegslieden rond het kabinet.

De Tweede Kamer wil nog voor de zomer met het kabinet praten over de toekomst van de publieke omroep. In het parlement wil een meerderheid van in ieder geval PvdA, D66 en VVD zo snel mogelijk aan de slag met de aanbevelingen. D66-woordvoerder Bakker realiseert zich dat de coalitie op dit punt niet eensgezind is. “Het lijkt er op, ja. Maar een meerderheid in de Kamer is een meerderheid. Gelukkig heeft de PvdA inmiddels een moderner standpunt.”