Home Landelijke radio Onderzoek: op termijn plaats voor één omroep in Zuid-Holland

Onderzoek: op termijn plaats voor één omroep in Zuid-Holland

In Zuid-Holland is op termijn nog maar plaats voor één regionale omroep. Dit blijkt uit het advies dat bureau MJP aan de besturen van RTV West en RTV Rijnmond heeft uitgebracht en waarover de Haagsche Courant beschikt. De studie is verricht in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Het vertrouwelijke rapport van het bureau van Leo Welters wordt dinsdag door de bestuurlijk top van de provincie besproken. Daarna mogen de fracties in Provinciale Staten zich er over buigen.

Welters stelt in zijn schrijven, dat na 2006 een juridische eenheid zou moeten ontstaan met ‘één directeur (te werven via een open sollicitatie-procedure), één gezamenlijk controller, één gezamenlijk hoofd personeelszaken, gemeenschappelijke andere stafdiensten en één reclame-afdeling’.

Bij RTV West is met verbijstering gereageerd op het advies, dat na 39 gesprekken met betrokkenen, in krap vier weken tijd werd geformuleerd. “Behalve dat de indruk bestaat, dat de conclusies al vaststonden, voor met het onderzoek werd begonnen, ontbreekt een financiële onderbouwing”, stelt Ineke Kouwenberg van RTV West. “Hierdoor is niet duidelijk welke financiële voordelen zo’n samenwerking tussen RTV West en RTV Rijnmond oplevert. We zijn niet tegen een fusie als het een verbetering betekent, maar de feiten ontbreken om hier op voorhand van uit te gaan.”

Bij RTV West bestaat bovendien de indruk dat in het rapport van citaten gebruik is gemaakt, die pasten binnen het concept. Want, wie het rapport leest, krijgt het idee dat de omroepen op één lijn zitten en bijna niet kunnen wachten totdat het versmelten van beide regionale zendgemachtigden een feit is.
Een korte rondgang langs medewerkers geeft echter een heel ander beeld. “Zo blijkt nergens uit het advies wat de voordelen op programmatische gebied zijn”, zegt een personeelslid dat anoniem wil blijven. “Bovendien is de serieuze optie om één directeur voor de twee omroepen te benoemen, in strijd met het Statenbesluit van half februari waarin de provincie besloot om beide omroepen de kans te geven om met een volwaardige bezetting te bouwen aan een nieuwe toekomst. Tevens wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat tot 2008 onze subsidie is gegarandeerd.”