Home Landelijke radio Omroep Amersfoort krijgt flinke subsidie

Omroep Amersfoort krijgt flinke subsidie

Omroep Amersfoort krijgt een subsidie van 119.100 euro van de gemeente. Burgemeester en Wethouders willen de continuïteit van uitzendingen voor Amersfoort garanderen. Verder saneert het college een tekort van de omroep over 2007 van 51.000. Ook wil het college in 2008 middelen beschikbaarstellen voor apparatuur die ook in de toekomst behouden blijft voor de publieke lokale omroep in Amersfoort

De gemeente adviseerde het Commissariaat voor de Media de zendmachtiging te verlenen aan RTV Eemstad. Het Commisariaat besloot echter de zendmachtiging aan Omroep Amersfoort toe te kennen. Daartegen tekenden de gemeente en de gemeenteraad bezwaar aan. Op 6 november verklaarde het Commissariaat deze bezwaren niet ontvankelijk. Hiertegen gaan de gemeenteraad en de gemeente in beroep. Maar het kan jaren duren voordat de hoogste bestuursrechter uitspraak doet.

Het college vindt het belangrijk dat Omroep Amersfoort in die periode op een goede manier kan blijven uitzenden. Aan de subsidie voor 2008 worden wel de voorwaarden verbonden dat Omroep Amersfoort vóór 2009 een stichting wordt en dat de samenwerking met RTV Utrecht wordt geïntensiveerd.

Vóór de procedure over de zendmachtiging genereerde Omroep Amersfoort 70 procent van de totale inkomsten uit reclame. Door de onzekerheid is dit fors teruggelopen. Daardoor is in 2007 een tekort ontstaan. Het college heeft besloten dit tekort te saneren.

Begin 2006 heeft Omroep Amersfoort subsidie aangevraagd voor investering in apparatuur. Deze aanvraag is gedurende de procedure over de zendmachtiging aangehouden. Maar de huidige verouderde en slecht functionerende apparatuur moet op korte termijn vervangen worden. Hiervoor is een investeringssubsidie nodig van 300.000. Het college neemt hierover in 2008 een besluit.

Daarbij streeft het college naar een constructie waarbij de apparatuur beschikbaar blijft voor de publieke lokale omroep. Ook als in de toekomst een andere omroep de zendmachtiging krijgt.