Home Landelijke radio NPS, RVU en Teleac onderzoeken fusie

NPS, RVU en Teleac onderzoeken fusie

De NPS, RVU en Teleac onderzoeken of ze kunnen fuseren. De Raden van Toezicht van de omroepen hebben hun directies gevraagd een verkennend onderzoek te doen. Op basis van die uitkomsten willen de besturen een definitief besluit nemen.

Door mogelijk te fuseren willen de omroepen "een bijdrage leveren aan de verbetering van de bestuurbaarheid van de publieke omroep." In juli van dit jaar kondigde de NPS al aan vanaf 2010 intensief met RVU en Teleac willen gaan samenwerken. De NPS wordt flink gekort omdat andere omroepen toetreden of groter zijn geworden.

Om een fusie doorgang te kunnen laten vinden is wel een wijziging van de Mediawet nodig. De Mediawet schrijft specifieke taken van de NPS voor.