Home Landelijke radio NPO wil Radio 2 nog verder verjongen

NPO wil Radio 2 nog verder verjongen

De NPO is voornemens Radio 2 nog verder te verjongen, zo blijkt uit de Meerjarenbegroting 2010 – 2014. Het marktaandeel van de publieke radiozender is de laatste jaren vrij constant, tussen 10,5 en 11 procent. Het aandeel voor de luisteraars tussen 35 en 44 jaar (het jongere deel van de doelgroep van Radio 2) is echter teruggelopen van 10,8 procent in 2007 naar 8,7 procent in 2008.

"Blijkbaar slaagt Radio 2 er met zijn format – dat al enige tijd staat en de afgelopen jaren steeds verder is fijngeslepen – goed in een zeer aantrekkelijke zender voor 45-plussers neer te zetten, maar voelen de iets jongere luisteraars zich in afnemende mate aangesproken door de zender", zo schrijft de NPO in de Meerjarenbegroting.

Het is de bedoeling dat de publieke zenders 3FM, Radio 2 en Radio 5 Nostalgia elkaar wat leeftijd betreft logisch opvolgen. "Hiermee beogen we dat luisteraars naarmate zij ouder worden de overgang kunnen maken van 3FM naar Radio 2 en vervolgens van Radio 2 naar Radio 5 Nostalgia."

De overgang en gedeeltelijke overlap van 3FM naar Radio 2 loopt echter niet goed. In de doelgroep van de zender, 35 – 54 jaar, bedroeg de overlap in 2008 slechts 3,3 procent. Als er niets veranderd ontstaat vergrijzing en groeit er een te groot ‘gat’ tussen de luisteraars van 3FM en die van Radio 2. "In de programmering van Radio 2 zijn het afgelopen jaar aanpassingen doorgevoerd om de daling in aandeel en bereik te stoppen. Deze hebben onvoldoende effect gehad. Daarom is het nu tijd voor een meer integrale aanpak.
"

De NPO wil Radio 2 positioneren als een zender voor de groep 35 – 54 jaar, die aan de onderkant aansluit op 3FM en aan de bovenkant bij Radio 5 Nostalgia. "Hierbij kan gedacht worden aan een ‘verjongingsslag’ voor alle programma’s (met name die in het weekend), een modernere tone of voice, jongere muziek, vernieuwde themaweken en een andere manier van nieuwsvoorziening."

Om dit te bereiken moet een ‘grotere opfrisbeurt’ worden uitgevoerd, waarbij de programmering van de hele zender onder de loep genomen wordt. Het plan is dat de vernieuwingen per 1 september 2010 ingaan.