Home Landelijke radio Nozema: Broadcast Partners werkt zelf niet mee aan snelle implementatie nieuwe FM-frequenties

Nozema: Broadcast Partners werkt zelf niet mee aan snelle implementatie nieuwe FM-frequenties

Nozema werkt aan een zo snel mogelijke implantatie van de nieuwe FM-frequenties, maar de staatssecretaris heeft de zenderbouwer gebonden aan afspraken, regelgeving en een onwillige concurrent, die zelden lijkt te handelen in het belang van omroepen en luisteraars.at stelt Nozema in een reactie op beschuldigingen van staatssecretaris de Vries en concurrent Broadcast Partners dat Nozema niet zou meewerken aan de een voorspoedige bouw van nieuwe zendinstallaties.
‘De zenderoperators moeten van de overheid samenwerken bij het aanvragen van lokale bouw- en milieuvergunningen. Het betreft hier circa 70 vergunningen. De overheid heeft geëist dat de aanvragen mede ondertekend worden door de enige concurrent van Nozema. Om voor ons volstrekt onduidelijke redenen weigerde de concurrent de aanvragen te ondertekenen. Daarmee heeft het proces maandenlange achterstand opgelopen’, stelt Nozema in haar persbericht.
De staatssecretaris en haar ambtenaren zouden er van begin af aan van op de hoogte zijn dat hierdoor de streefdatum niet gehaald zou worden. Uiteindelijk heeft Nozema duidelijk gemaakt dat verdere vertraging onacceptabel is en zijn de vergunningsaanvragen zonder de handtekening van de concurrent verstuurd.
‘Nozema en haar concurrent werken overigens nog altijd samen aan de uitrol van het nieuwe netwerk: op dit moment stemmen we onze schema’s voor de uitrol van de FM-band op elkaar af, onder het onafhankelijke voorzitterschap van de Stichting Commerciële Radio (SCR). Verder werken we samen bij het opzetten van lokale voorlichtingsavonden over de uitrol van het nieuwe netwerk. Belangrijkste verandering in de verhouding is dat Nozema niet langer de voortgang laat vertragen door haar concurrent’, zo sluit Nozema het bericht.