Home Landelijke radio Nog mogelijkheid voor Gelderse levenslied zender op FM

Nog mogelijkheid voor Gelderse levenslied zender op FM

RadioFreak berichte afgelopen week dat de optie dat een zender voor het levenslied in Gelderland op de FM komt uitgesloten is, we baseerde ons daarbij op de Gelderlander. Echter laat Paul Freriks, voorzitter van de werkgroep Gelderse Levensliedzender, ons weten dat dit onjuist is.

Op 14 januari presenteerde de provinciale werkgroep voor het Nederlandse levenslied een initiatiefvoorstel aan vertegenwoordigers van verschillende piraten. De Gelderse zendpiraten waren naar het provinciehuis gekomen om de resultaten te horen van het onderzoek naar de oprichting van een Gelderse radiozender voor het Nederlandse levenslied. Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Gelders Parlement.

Als eerste verzoekt de werkgroep GS onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een Gelderse levensliedzender op de kabel.
Hieraan gekoppeld in overleg te gaan met Omroep Gelderland over eventuele zendtijduitbreiding op de radio tussen 19.00 en 06.00 uur, zodat in deze tijd door de piraten het Nederlandse levenslied uitgezonden kan worden.
Als derde stelt de werkgroep voor een cd-rom te ontwikkelen die als handleiding kan dienen voor de zendpiraten om uit te zenden via het internet.
Als laatste wil de werkgroep vanuit het Gelders Parlement een brief sturen aan minister Brinkhorst waarin de wens voor een Gelderse levensliedzender onder de aandacht wordt gebracht.

De aanwezige vertegenwoordigers van piraten voelen het meest voor de tweede optie, al zien zij een zender via de kabel zeker als een stap in de goede richting. Ook waren de vertegenwoordigers erg te spreken over de snelle en gedegen werkwijze van de werkgroep. “Het is goed om te weten dat er echt naar ons geluisterd wordt”, zo werd gezegd.